Drevodom Orava s.r.o.

Podbiel

a

Technické informácie

Zrubové profily používané v našich drevostavbách

0Jednotlivé stenové profily spojením na pero a drážku vytvárajú zrubové steny. V rohoch sa spájajú krížovým spojom.

– Zrubový profil masív hrúbky 28, 40, 60, 68, 92 mm je určený od záhradných chatiek až po víkendové a rekreačné chaty

– Zrubový profil lepený hrúbky92 mm, 140 mm, 202 mm a 240 mm sú  Lepené zrubové profily a používajú pri väčších stavbách a požiadavky väčších hrúbok zrubov, alebo keď chceme mat zrub obojstranne pohľadový. To znamená bez tepelnej izolácie, alebo iného obkladu, samozrejme to nie je podmienka. Lepený Zrub je zložený z dvoch alebo viacerých lamiel, ktoré sa lepia do jedného kusa.

Skladba zrubovej stavby

–  difúzne otvorená zrubová skladba s korkovou izoláciou

Dve zrubové steny spolu spriahnuté drevenými motýľmi sú kotvené závitovými tyčami po celej výške zrubovej stavby. Medzi dve súbežné zrubové steny je ako izolácia použitý drvený korok zhutnený. Vďaka korkovej izolácii ostáva zrubová stavba difúzne otvorená a to bez použitia ochranných fólií izolácie. Takto ostáva čistá ekologická zrubová stavba izolovaná prírodným materiálom korkovou izoláciou.

Štandardné vyhotovenie zrubovej difúzne otvorenej steny je nasledovné:

1. zrub
2. korková izolácia + žiletky
3. zrub

Priečka

1. obkladová perodrážka
2. paropriepustná fólia
3. stĺpik + izolácia
4. parozábranná fólia
5. obkladová perodrážka

Strop

1. stropné trámy
2. pohľadová perodrážka
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. OSB doska
6. kročajová izolácia
7. OSB doska
8. plávajúca podlaha

Strecha

1. pohľadová perodrážka
2. rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. krokvy + izolácia
6. paropriepustná fólia
7. laty
8. kontralaty
9. strešná krytina

– difúzne uzatvorená zrubová skladba s minerálnou izoláciou

Jednotlivé stenové profily spojením na pero a drážku vytvárajú zrubové steny. V rohoch sa spájajú krížovým spojom. Vonkajšie steny sú z vnútornej strany izolované tepelnou izoláciou. Na tepelnú izoláciu sa pokladá parozábrana. Vnútorný obklad je drevený obklad hrúbky 19 mm alebo podľa požiadaviek sádrokartón. Jednotlivé typy materiálov a ich hrúbky sa môžu meniť na požiadanie zákazníka.

Štandardné vyhotovenie konštrukcie obvodovej steny je nasledovné:

1. Obvodová stena
2. Paropriepustná fólia
3. Minerálna vata
4. Parozábrana
5. Inštalačný rošt
6. Drevený obklad (alt. sadrokartón)

Priečka

1. obkladová perodrážka
2. paropriepustná fólia
3. stĺpik + izolácia
4. parozábranná fólia
5. obkladová perodrážka

Strop

1. stropné trámy
2. pohľadová perodrážka
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. OSB doska
6. kročajová izolácia
7. OSB doska
8. plávajúca podlaha

Strecha

1. pohľadová perodrážka
2. rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. krokvy + izolácia
6. paropriepustná fólia
7. laty
8. kontralaty
9. strešná krytina

Rez dreveným zrubovým rodinným domom

Skladba steny pod štítom

A Drevený obklad zvislý
B Paropriepustná fólia
C Izolačné hranolky + tepelná izolácia
D Parozábrana
E Drevený odvetrávací rošt
F Drevený obklad (resp. sádrokartón)

Skladba obvodovej steny

G Zrubový profil z masívu
H Paropriepustná fólia
I Izolačné hranolky + tepelná izolácia
J Parozábrana
K Drevený odvetrací rošt
L Drevený obklad (resp. sádrokartón)

Skladba krovu
1 Strešná krytina
2 Strešné laty
3 Kontralaty
4 Paropriepustná fólia
5 Vyrovnávacie laty
6 Krokvy + tepelná izolácia
7 Izolačné krokvy + tepelná izolácia
8 Parozábrana
9 Inštalačný rošt
10 Podhľadový obklad
11 Podhľadový vonkajší obklad

Skladba stropu

12 Drevená podlaha
13 OSB dosky
14 Podkladové hranoly + izolácia
15 Parozábrana
16 Drevený stropný podhľad
17 Nosné trámy

Skladba podlahy na teréne

18 Keramická dlažba
19 Lepiaca hmota
20 Samonivelizujúci poter
21 Betónová mazanina
22 PE fólia
23 Tepelná izolácia (polystyrén)
24 PE fólia
25 Hydroizolácia 2x Hydrobit + NP
26 Podkladový betón

Skladba montovanej stavby

– difúzne otvorená montovaná skladba

Vonkajšie obvodové steny pozostávajú z niekoľkých vrstiev staroslivo vybraných kvalitných certifikovaných materiálov. Jednotlivé typy materiálov a ich hrúbky sa môžu meniť na požiadanie zákazníka.

Konštrukcia strechy a typ strechy sa realizuje individuálne podľa požiadavky kupujúceho a vhodného typu na konkrétnu stavbu.

Vyhotovenie konštrukcie difúzne otvorenej obvodovej steny montovaného domu je nasledovné:

1. exteriérová izolácia
2. stĺpiky + izolácia
3. OSB doska
4. odvetrací rošt
5. sádrokartón

Priečka

1. sádrokartón
2. rošt
3. sádrokartón

Strop

1. pohľadová perodrážka
2. odvetrací rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. stropné trámy + izolácia
6. OSB doska
7. kročajová izolácia
8. OSB doska
9. podkladová fólia
10. plávajúca podlaha

Strecha

1. sádrokartón
2. inštalačný rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. krokvy + izolácia
6. vyrovnávacie laty
7. paropriepustná fólia
8. laty
9. kontralaty
10. strešná krytina

– difúzne uzatvorená montovaná skladba

Vonkajšie obvodové steny pozostávajú z niekoľkých vrstiev staroslivo vybraných kvalitných certifikovaných materiálov. Jednotlivé typy materiálov a ich hrúbky sa môžu meniť na požiadanie zákazníka.

Vnútorné steny sú zo smrekových hranolov obojstranne obložený sadrokartónom alebo dreveným obkladom vrátane izolácie.

Konštrukcia strechy a typ strechy sa realizuje individuálne podľa požiadavky kupujúceho a vhodného typu na konkrétnu stavbu.

Vyhotovenie konštrukcie difúzne uzatvorenej obvodovej steny montovaného domu je nasledovné:

1. exteriérová izolácia
2. OSB doska
3. stĺpiková konštrukcia + izolácia
4. parozábranná fólia
5. odvetrací rošt
6. sádrokartón

Priečka

1. sádrokartón
2. rošt + izolácia
3. sádrokartón

Strop

1. pohľadová perodrážka
2. odvetrací rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. stropné trámy + izolácia
6. OSB doska
7. kročajová izolácia
8. OSB doska
9. podkladová fólia
10. plávajúca podlaha

Strecha

1. sádrokartón
2. inštalačný rošt
3. parozábranná fólia
4. rošt + izolácia
5. krokvy + izolácia
6. vyrovnávacie laty
7. paropriepustná fólia
8. laty
9. kontralaty
10. strešná krytina

3D animácia stĺpikovej konštrukcie montovaného domu

Technický a spojovací materiál:
Pre montáž domu sa dodáva kompletný technický a spojovací materiál – kotvy, pozinkované klince, skrutky, silikónové tmely, montážna pena, okenné a dverové kľučky, štítky…

Dôležité ustanovenia:
– základová platňa pripravená k montáži musí byť v tolerancii ± 5 mm od vodorovného stavu a musia byť dodržané všetky pravé uhly
– pred začatím montáže musí byť základ ošetrený hydroizoláciou
– technické zmeny sú možné len po dohode s dodávateľom, najneskôr však do začatia výroby

Používané izolácie

Minerálna izolácia

Drevostavby si vyžadujú prvotriedny technologický postup, prvotriedne materiály. Preto používame výhradne certifikované kvalitné minerálne tepelné izolácie z prírodných materiálov. Minerálne izolácie sú dokonale flexibilné, zlepšujú akustiku v dome a tepelnoizolačné vlastnosti. V drevostavbách tvorí takmer celú hrúbku plášťa drevodomu izolácia, čím získame ďaleko účinnejšie zateplenie, vďaka čomu realizujeme nízkoenergetické drevostavby.

Korková izolácia

Druhé riešenie je použitie plne difúzne otvoreného systému za použitia expandovanej korkovej izolácii v prevedení korkovej izolačnej drti. Korková drť paradoxne i keď sa jedná o čisto prírodný produkt, si po celé desaťročia ba až stáročia ponecháva rovnaké technické vlastnosti a to dokonca aj v extrémnejších podmienkach. Ani vlhkosť nemá na ňu vplyv, pretože jej nasiakavosť je prakticky nulová. Tým, že jej póry obsahujú prírodný pre korok špecifický vosk ( Suberín ), tak odpudzuje drevokazný hmyz, hlodavce a dokonca je aj antibakteriálny, čiže zabraňuje aj prípadnému vzniku či šíreniu plesní a alergénov. Jeho vlastnosti sa osvedčili práve použitím v drevostavbách, kde bol použitý už pred niekoľko desiatkami rokov ( Nemecko – najnáročnejší zákazníci na kvalitu a zdravé bývanie ) U tohto systému je síce mierne vyššia cena ale keďže sa jedná o investíciu na viacgeneračné využitie, je toto navýšenie ceny úplne zanedbateľné. Ďalej je nutné porovnávať nielen ceny samotných materiálov, ale aj jej systémové riešenie, pretože pri aplikácii lacnejšieho materiálu, môže byť pracnosť vyššia ako u drahšieho materiálu a teda v konečnom dôsledku sa to môže aj úplne otočiť, pretože aj cena práce je dôležitá.

Výroba

DREVOSTAVBY – NAJZDRAVŠIE A NAJEKOLOGICKEJJŠIE BÝVANIE

Stavby poskytujúce komfort, zdravé prostredie, ekologické riešenie a úsporu. Na Slovensku majú hlbokú tradíciu predovšetkým celodrevené zrubové stavby. V súčasnosti stúpa obľuba montovaných drevostavieb na nerozoznanie od murovaných domov.

Naše výrobky sú vyrábané na najmodernejšej vysokovýkonnej, úplne automatizovanej a počítačom riadenej linke HUNDEGGER K2 a HUNDEGGER K3. Tieto vysokoautomatizované výrobné linky nám umožňujú zaručiť vysokú kvalitu, presnosť opracovania a vysokú rýchlosť spracovania do výsledného produktu čo umožňuje krátku dodaciu lehotu. Je to plne automatizovaná špičková linka na výrobu tesárskych a stolárskych konštrukcií a krovov pre rodinné domy. Výrobná hala v obci Krivá je zameraná na výrobu okien a dverí do našich zrubových stavieb. Nová technológia nám umožnila aj rýchlu výrobu altánov, záhradných chatiek, prístreškov a garáží, sedacích súprav a iných doplnkov z dreva.

Krovy

Krovy sú konštrukcie , ktoré musia realizovať odborníci, pretože ich výroba a montáž si vyžaduje veľkú zručnosť, hlavne pri zložitých krovoch. Veľkou výhodou našej firmy je projektovanie krovu v najmodernejších 3D-programoch a následná výroba na plne automatizovanej výrobnej linke. Toto nám umožňuje výrobu komplikovaných pôdorysných striech s tradičnými trámovými sústavami a väznicami a šikmými vzperami. Na výrobu krovov využívame sušené smrekové drevo. Naša firma je členom zväzu spracovateľov dreva SR.

Výhody drevostavieb

  • nízkoenergetickéstavby
  • výborné tepelnoizolačné vlastnosti
  • vynikajúce tlmenie hluku
  • vysoká variabilita využitia priestoru
  • výstavba v každom ročnom období
  • zdravé bývanie
  • ekologická stavba
  • rýchla výstavba vďaka suchému procesu výstavby
  • tvorba architekticky moderných stavieb
  • pre náročných zákazníkov