Drevodom Orava s.r.o.

Podbiel

a

Altán 3×3

Rozmery

3,00 x 3,00 m

Popis stavby

Strešná krytina

Nátery

Doplňujúce info