Drevodom Orava s.r.o.

Podbiel

a

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži na účely začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia. Výhodou spracovania projektovej dokumentácie našou firmou je znalosť rôznych možností konštrukčných riešení pre zrubové ako aj stĺpikové konštrukcie domov. Samozrejmosťou je aj vypracovanie projektovej dokumentácie klasických konštrukcií (murovaná stavba … ).

 

Cena štandardných  projektov na stavebné povolenie u nás začína od 600,-€ s DPH.

vzory výkresov