fbpx

Drevodom Orava s.r.o.

Podbiel

a

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia rieši vonkajšie pohľady a pôdorysy jednotlivých podlaží priamo na mieru podľa vašich návrhov a požiadaviek. Po odsúhlasení slúži štúdia ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Veľmi často sa stretávame s nedostatočnou znalosťou architektov s typickými charakteristikami zrubových domov. To potom môže spôsobiť zdržanie samotnej výstavby, kvôli prepracovávaniu projektov. Výhodou štúdie, ktorú vám spracujeme my , je znalosť rôznych možností konštrukčných riešení vhodných pre zrubové stavby a tým aj spojená úspora vašich financií.

Cenník

Cena za štúdiu domu pre dom do 200 m2 úžitkovej plochy:
Jednopodlažné rekreačné chaty: 360 €, s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou do 130 m²: 600,-€ s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou do 180 m²: 840,-€ s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou nad 180 m² : 1080,-€ s DPH

V cene je zahrnutá dispozícia domu (pôdorysy) a vonkajšie pohľady + 3D vizualizácia.

V prípade realizácie stavby našou firmou sa vám cena za architektonickú štúdiu odpočíta z celkovej ceny za výstavbu domu, takže štúdiu vo finále máte zadarmo.